Fråga 2022/23:438 Utbetalning av elstöd till företag

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats den 1 november 2022. Hushåll och företag utlovades kompensation i god tid före jul. Det var regeringens enskilt viktigaste och tydligaste vallöfte.

Nu har det emellertid gått mer än fyra månader, och svenska företag har fortfarande inte fått ta del av något elstöd. Regeringens första förslag om ett generellt elstöd till företagen drogs tillbaka eftersom det stred mot EU:s statsstödsregler, vilket försenade processen ytterligare. Det andra förslaget skickades ut på remiss först för två veckor sedan och har ännu inte anmälts till EU-kommissionen, trots att energi- och näringsminister Ebba Busch i början av januari framförde att regeringen ämnade skicka en statsstödsanmälan till EU-kommissionen “inom kort”.

Företag och anställda runt om i landet drabbas hårt av de fortsatt höga elpriserna och kräver tydligare besked från regeringen. Energi- och näringsminister Ebba Busch framhåller att det generella elstödet till företagen ska kunna sökas hos Skatteverket från och med den 30 maj. Ministern kan däremot inte ge besked om datum för när pengarna faktiskt kan börja betalas ut till företagen.

Därför är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

När avser ministern och regeringen att ge besked om datum för utbetalning av elstödet till företagen?