Fråga 2022/23:435 Hinder för elektrifiering av tunga transporter med farligt gods

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

För tunga transporter med lastbil som kör farligt gods finns särskilda säkerhetsregler. Det handlar exempelvis om att det ska finnas dubbla bromssystem för att inte riskera problem om ett av dem havererar. Det är klokt och en viktig säkerhetsåtgärd.

När även dessa transporter nu ska elektrifieras uppkommer vissa hinder som enkelt bör kunna hanteras via nya regler och föreskrifter. Ett sådant exempel är att en oproportionerligt stor del av batteriet behöver reserveras för det extra bromssystemet. Det handlar helt enkelt om att det behöver finnas kapacitet kvar i batteriet när lastbilen ger sig av, för att kunna ta hand om energin som skapas vid en inbromsning, då detta är det bromssystem som agerar backup vid problem. Den stora reserverade delen är ju enbart ett problem inledningsvis, eftersom batteriet sedan laddas ur och kapacitet därför finns naturligt.

Att reservera en så stor del av batteriet inledningsvis medför att körsträckan förkortas betydligt, vilket såklart begränsar möjligheten att elektrifiera sagda transporter. Hade det i stället varit möjligt att med exempelvis geofencing säkerställa att den inledande sträckan fordonet ska färdas inte går i nedförsbacke (och batteriet därför hinner laddas ur under en stund och de stora säkerhetsmarginalerna inte behövs) hade mycket varit vunnet. Det finns självklart andra lösningar som också skulle vara möjliga för att uppnå samma syfte.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson blir därför:

 

Kommer statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att underlätta för elektrifieringen av lastbilstransporter med farligt gods?