Fråga 2022/23:428 Regeringens strategi för minskade metan- och lustgasutsläpp från jordbruket

av Jytte Guteland (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Samtidigt som utsläppen av växthusgaser från andra samhällssektorer faller minskar inte utsläppen av metan och lustgas från det svenska jordbruket. Enligt Naturvårdsverket har de årliga utsläppen av koldioxid ända sedan millennieskiftet varit nästan 7 miljoner ton.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

Vilken strategi har ministern för att minska dessa utsläpp?