Fråga 2022/23:424 Kostnaden för omställningen av Bromma flygplats

av Kadir Kasirga (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Coronapandemin har fört med sig ett kraftigt minskat flygresande. Men redan 2018 inträffade ett trendbrott där inrikesflyget började minska samtidigt som vi såg en stor samhällsdebatt kring flygets klimatpåverkan.

En stor del av trafiken på Bromma flygplats utgörs av inrikestrafik. Det är tveksamt om volymerna på inrikestrafiken kommer att bli desamma som tidigare.

Det finns flera skäl till detta. Ett viktigt skäl är den ökade digitaliseringen som medför att behovet av affärsresor har minskat, även för flyget. Detta är tydligt, inte minst med tanke på den utveckling av distansarbete som skett under och efter pandemin.

Under förra mandatperioden höjdes röster både från näringslivet och från statligt håll genom utredningar och rapporter där det konstaterades att det inte längre är lönsamt att driva Bromma flygplats. Brommautredningen, som leddes av utredaren Magnus Persson, konstaterade att redan hela flyget på Bromma flygplats kunde flyttas till Arlanda flygplats redan 2025–2027.

Dessvärre har den högerkonservativa regeringen meddelat att det inte kommer att tas något beslut om nedläggning av Bromma flygplats. Detta beslut går i stick i stäv mot Swedavias rapport och Brommautredningens slutsatser som slår fast att Bromma flygplats inte längre är lönsam att driva.

Den 25 februari 2023 meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson att regeringen har planer på att göra Bromma flygplats till omställningshubb för det gröna flyget. 

Först och främst vill jag understryka att vi socialdemokrater tror starkt på den tekniska utvecklingen som sker inom flyget och har siktet på fossilfri grön omställning. För det ändamålet behöver flygbranschen all hjälp från politiken för att intensifiera arbetet. Men det finns säkert fler flygplatser i landet som skulle kunna bli en omställningshubb för grönt flyg framför Bromma flygplats. Infrastrukturministerns senaste besked om Bromma flygplats verkar därför krystat med tanke på att Swedavias senaste trafikstatistik för januari 2023 visar att flygkapaciteten på Bromma flygplats fortfarande ligger under 56 procent jämfört med 2019. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet tagit initiativ till en kalkyl över den sammantagna kostnaden för att göra Bromma flygplats till en omställningshubb för grönt flyg, och hur ser tidsplanen ut?