Fråga 2022/23:421 Barns och ungas tillgång till kultur i glesbygden

av Annette Rydell (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Barn och unga som växer upp på landsbygden och i glesbygden har vanligen sämre tillgång till kommunala kulturverksamheter. I exempelvis Ronneby kommun behöver man hjälp med att utveckla kommunen och satsar därför på gymnasieungdomar som ska sommarjobba som kommunutvecklare. Det är viktigt att barn och unga kan känna att de har inflytande i olika frågor och det är positivt att ett projekt inkluderar även landsbygden och inte endast har fokus på de centrala delarna i kommunen.

Ändock finns brist på aktiviteter för unga. Utanförskap kan också finnas på landsbygden och i glesbygd där det också finns familjer som inte har möjlighet att ge sina barn och ungdomar möjligheten att idrotta eller delta i kulturlivet. Kollektivtrafiken fungerar inte heller så då krävs det att föräldrar kan och har råd att transportera sina barn till just den aktivitet de vill delta i.

På landsbygden, såsom i min by, är det vanligt att det är ideella krafter, föräldrar, som engagerar sig och utövar idrott med barnen. Det kan röra sig om gymnastik, fotboll eller innebandy. Om detta ska kunna ske krävs det att kommunen tillhandahåller lokaler och gymnastiksalar. Teater och annan kulturverksamhet blir lidande. Det blir aldrig i den utsträckningen att barnen får valmöjligheter när det gäller kultur eller idrott. Landsbygden måste göras attraktiv så att det flyttar in barnfamiljer även där i framtiden. Levande landsbygd är ett måste för att hela Sverige ska leva.

Min fråga till kulturminister Parisa Liljestrand är därför:

 

Vad avser ministern att göra så att barn och unga på landsbygden och i glesbygd får goda förutsättningar att utöva kultur och fritidsaktiviteter?