Fråga 2022/23:420 Kontaktförbud

av Sanna Backeskog (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Åklagarkammaren i Gävle fick under år 2022 in 257 ansökningar om kontaktförbud. Av dessa så avslogs tre av fyra. Arbetarbladets och Gefle Dagblads viktiga artikelserie visar att den vanligaste orsaken till att kontaktförbud nekades var att personen i fråga inte har dömts för något våldsbrott tidigare. De allra flesta anmälningar gäller män som hotar och trakasserar kvinnor som de har eller har haft en nära relation till. Det förekommer även att män utsätts för hot från kvinnor, men det är inte lika vanligt.

Arbetarbladet och Gefle Dagblad har pratat med flera av kvinnorna som inte fått sin begäran om kontaktförbud beviljat, och de vittnar om att de lever i ständig skräck och oro.

Lagstiftningen behöver ses över för att man ska hitta vad som är orsaken till att så få beviljas kontaktförbud i dagsläget. Om vi vill värna kvinnor och barn som utsätts för mäns våld måste det till en förändring.

Varje månad dödas en kvinna i Sverige, vilket är helt oacceptabelt. Kvinnor utsättas för sexuellt våld och psykisk och ekonomisk kontroll av män i sin närhet. Mäns våld mot kvinnor måste stoppas. Kontaktförbud måste användas mer frekvent än i dag och överträdelser ska bestraffas. Kvinnor och barn har rätt att känna sig trygga i sitt eget hem och ska erbjudas skyddat boende när så behövs. Det ska vara ett skyddat boende som är säkert och tryggt och där de även erbjuds stöd och vägledning.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att kontaktförbud ska användas mer frekvent?