Fråga 2022/23:417 Åtgärder för snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi

av Fredrik Olovsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Det är nu mer än två månader sedan EU:s krisförordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi trädde i kraft. Det är emellertid ännu oklart hur Sverige kommer att tillämpa reglerna. Regeringen har upprepade gånger talat om vikten av att korta tillståndstider, utan att komma med några konkreta åtgärder. Genom förordningen finns nu regler för kortare tillståndstider som redan gäller och som energiministern själv varit med och klubbat igenom i ministerrådet.

Utbyggnaden av förnybar elproduktion anses i förordningen vara så avgörande för att komma ur energikrisen så att utbygganden av såväl produktion som elnät ska kunna betraktas som överordnat allmänintresse vid en prövning. Även om det inte är en bindande regel i förordningen är det nu en valmöjlighet för regeringar att prioritera utbyggd elproduktion för att komma till rätta med de höga elpriserna som energikrisen har orsakat. Reglerna möjliggör snabbare och nya förfaranden för att utfärda tillstånd och skulle möjliggöra särskilda undantag från EU:s miljölagstiftning

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är:

 

Hur säkerställer ministern att regeringen använder sig av förordningens möjligheter för att öka takten i utbygganden av elproduktion?