Fråga 2022/23:414 Kemikalieskattens påverkan på cirkulära flöden

av Rickard Nordin (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den svenska kemikalieskatten har ett gott syfte. Tanken är att den ska styra mot mer giftfria flöden och minskad användning av de kemikalier som kan orsaka problem för människor. Skatten höjdes också vid årsskiftet.

Det finns dock ett systemfel med beskattningen. Om en vara inte belagts med skatt i sitt hemland och sedan importeras till Sverige för att säljas här beläggs den med skatt. Det är klokt och rimligt för att skapa en jämbördig konkurrens. Problemet är dock att lagstiftningen inte gör skillnad på nya och begagnade produkter.

En begagnad produkt som redan varit ute på marknaden och som importeras hit för att rekonditioneras och sedan återbrukas beläggs med samma skatt som en helt ny vara. Detta sker trots att miljövinsten är betydande vid ett återbruk. Att belägga den återbrukade varan med samma kemikalieskatt som en ny blir därför kontraproduktivt eftersom skatten utgör betydande belopp, i vissa fall närmare hälften av kostnaden i exempelvis datorskärmar. Detta gör det omöjligt att hitta lönsamhet i att ta hand om begagnade varor från andra länder, exempelvis övriga Norden.

En vara som redan varit på marknaden kommer inte att öka användningen av kemikalier och skadliga ämnen, och kemikalieskatten har redan justerats så att varor som sålts i Sverige för att sedan återbrukas inte beläggs med kemikalieskatt på nytt. Samma sak bör gälla begagnade produkter även från andra länder. Det skulle tydligt uppmuntra fler cirkulära flöden och minska miljöbelastningen avsevärt.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson blir därför:

 

Kommer ministern och regeringen att initiera en översyn av kemikalieskatten i syfte att göra begagnade produkter även från andra länder skattebefriade?