Fråga 2022/23:413 Trygga adoptioner

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Sedan en längre tid har regeringen och MFoF kunskap om att det har skett oegentliga adoptioner i bland annat Chile under 1970-, 80- och 90-talen. Det finns många föräldrar och syskon som på senare år har anmält detta till bland annat svenska myndigheter. Det pågår även en brottsutredning i Chile i dag för att se vilka som var inblandade och vilka brott som har begåtts i Chile.

Dessa öden är verkligen beklagliga, och vi behöver säkerställa att det inte sker igen.

Sedan många år har Sverige förändrat sitt arbetssätt när det gäller internationella adoptioner. Vi har skrivit på Haagkonventionen, och en ny myndighet har skapats som ger tillstånd och följer upp de föreningar som i dag hjälper till med adoptioner internationellt. MFoF har även i uppgift att stödja adopterade och deras föräldrar med bland annat ursprungssökning och samtalsstöd.

Det har också påbörjats en utredning i Sverige om hur vi har varit inblandade i de oegentligheter som fanns tidigare.

I tidigare frågor till regeringen har jag fått som svar att man har stärkt och förbättrat uppföljningen av de verksamheter som har koppling till internationella adoptioner. Jag blev därför orolig när jag den 22 februari 2023 såg Uppdrag gransknings reportage Saknade barn. Granskningen handlade om hur familjer i Sarajevo upplever att socialtjänsten på plats inte utgår från barnets bästa när barn adopteras bort till bland annat Sverige. Min tolkning av programmet är att det fortfarande finns systematik i att inte alltid se till barnets bästa och familjernas möjligheter att skapa trygghet i barnets hemland när adoptioner sker till Sverige. Jag hade hoppats att denna systematik inte längre fanns.

Om vi inte lär av våra misstag som har varit kända i ganska många år måste regeringen ta till andra åtgärder.

Min fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall är:

 

Avser statsrådet att se över om det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa trygga adoptioner?