Fråga 2022/23:400 Ukrainsk stavning av Ukrainas huvudstad

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Sveriges stöd till Ukraina är kompakt, och det är mycket glädjande att regeringen aktivt utökat sitt stöd, inte minst avseende militära försändelser. Stödet måste fortsätta och utvecklas, och det ukrainska folket måste veta att de har vårt fullständiga stöd ända fram till dess att Putins trupper drivits ut ur landet samt att vi även efter att Ryssland drivits ut kommer att bistå i återuppbyggandet av landet.

Materiella eller ekonomiska stöd till Ukraina är dock inte det enda som är viktigt, utan det är även symboliska handlingar som i många fall faktiskt inte ens kostar något. Ett exempel på en sådan åtgärd skulle kunna vara att den svenska stavningen av Ukrainas huvudstad ändras från ryska Kiev till ukrainska Kyiv eller Kujiv, vilket också Ukrainas regering tydligt och länge har eftersträvat.

I närtid har man valt att byta ett sedan tidigare förhållandevis etablerat ord till ett för allmänheten mer ovant: Vitryssland bytte helt namn till det relaterade men betydligt mer logiska Belarus, vilket dels är mer internationellt gångbart och har en starkare historisk koppling till landet och dels är vad belarusier önskar att deras land ska heta. Ett ställningstagande i frågan om den ukrainska huvudstaden från Sveriges regering skulle därför inte kosta mycket alls men ändå bli en symboliskt mycket viktig handling som har stor betydelse för ukrainare.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Avser ministern att inom regeringen och utrikesförvaltningen agera för att en ukrainsk stavning ska användas på Ukrainas huvudstad i stället för ryska Kiev, och om inte, varför?