Fråga 2022/23:399 Partisamtal om korruption och partibidrag

av Annika Hirvonen (MP)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Under den särskilda debatten i riksdagen om korruption den 24 februari 2023 sa Erik Slottner att han vill ha samtal med samtliga partier om regelverket kring partibidrag och korruption. Vi i Miljöpartiet ser fram emot dessa samtal och är angelägna om att vi får på plats skarpare regler mot bland annat de olika uppläggen för att kringgå dagens regelverk mot anonyma partibidrag. Vi vill också att partierna kan enas om förbud mot utländsk finansiering av politiska partier och om transparensregister för att synliggöra hur lobbyister påverkar politiska beslut och myndighetsutövning. 

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

När kommer partierna att bli inbjudna till samtal om korruption och partibidrag?