Fråga 2022/23:397 Bullerregler

av Alireza Akhondi (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Under lång tid har såväl Centerpartiet som en rad andra partier efterfrågat moderniseringar av regelverket kring buller. I dag finns byggtekniker som kraftigt kan minska buller i nya bostäder. Reformeringen av regelverken har dock inte skett i samma takt som teknikutvecklingen.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för en modernisering av bullerreglerna?