Fråga 2022/23:395 Vattendelegationerna

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Vid årsskiftet löpte förordnandet för delegater ut i Sveriges fem vattendelegationer.

Jag vill därför fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

När avser statsrådet att regeringen ska besluta om nya förordnanden?