Fråga 2022/23:392 Elstöd till hyresgäster

av Jennie Nilsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Under vecka 8 sker utbetalning av det så kallade elstödet till alla hushåll (i elområdena 3 och 4) med egna elnätsavtal. Stödet gäller oavsett boendeform, men om det är hyresvärden som står på elabonnemanget riskerar hyresgästerna att bli utan pengar. Detta trots att dessa hyresgäster de facto redan betalat för sin elförbrukning.

Enligt en undersökning gjord av tidningen Hem & Hyra, som citeras i flera andra medier, planerar många fastighetsägare att behålla elstödet för egen räkning. Ungefär hälften av de fastighetsägare som står för elabonnemanget och som har deltagit i undersökningen uppger att de inte tänker slussa några pengar vidare till hyresgästerna.

Detta är djupt orättvist och något som regeringen naturligtvis borde ha tänkt på när man utformade elstödet. Särskilt upprörande är det att hyresgäster som har individuell mätning och debitering, IMD, av sin elförbrukning inte får den ersättning som de rätteligen bör ha.

Det ekonomiska läget är akut för många hushåll. Regeringen har nu ett ansvar att snarast se till att elstödet fördelas på ett rättvist sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Anser ministern att hyresgäster med IMD, eller lägenheter där elen ingår i hyran, ska få ta del av elstödet, och på vilket sätt kommer ministern i så fall att agera för att hyresgästerna ska få sina pengar?