Fråga 2022/23:388 Sexuellt våld i krigets Ukraina

av Azra Muranovic (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Många områden i Ukraina har blivit förstörda och plundrade, vilket har lett till stora flyktingvågor i Ukraina men också utanför dess gränser. Kvinnor och barn är särskilt utsatta i krig och på flykt. 

Ofta används sexuellt våld i större omfattning mot kvinnor och barn som ett vapen för att bryta ned samhällen. Olika typer av systematiska sexuella övergrepp, främst våldtäkter, används strategiskt för att destabilisera folkgrupper och demoralisera fienden. Det leder till en tung stigmatisering och tystnadskultur.

Forskning visar att krig anses leda till ökad människohandel för sexuella ändamål och att organiserat sexuellt slaveri är lika vanligt i krigets efterföljder som det sexuella våldet är i pågående krig. 

Därför är det av största vikt att Sverige och Europa fortsätter att ge humanitärt stöd som också särskilt riktar sig till kvinnor och barn. Exempel på insatser är medicinskt, psykologiskt, juridiskt och socialt stöd för kvinnor och barn. Stödet behövs också för hela det samhälle som utsatta kvinnor och barn ska leva och verka i, detta för att bryta stigmat men också för att lyfta kvinnors och flickors rättigheter, resurser och representationsmöjligheter. 

I utrikesdeklarationen för 2023 kan man utläsa att Sverige har stött upprättandet av center i Ukraina och närliggande länder samt att man stöder insatser via SRHR i konfliktområden där kvinnor utsätts för sexuellt våld. 

Jag vill därför fråga statsrådet Johan Forssell :

 

Vilka konkreta insatser och center stöder Sverige i Ukraina, och i närliggande länder, gällande kvinnor och barn som utsätts för sexuellt våld i kriget i Ukraina?