Fråga 2022/23:387 Regeringens utnämningspolitik

av Lena Bäckelin (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Det har med tydlighet framgått att Sverigedemokraterna har stort inflytande över regeringsbesluten. Jag befarar att detta även gäller utnämningspolitiken. Nyligen meddelade migrationsministern att generaldirektören på Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, inte kommer att få sitt förordnande förlängt när det går ut senare i vår. När detta offentliggjordes twittrade Sverigedemokraternas riksdagsledamot, Björn Söder, följande: ”Dags att städa upp i Myndighetssverige. Bort med asylaktivister från Verket". Detta var en retweet av Samnytts tweet: "Migrationsverkets generaldirektör sparkas”.

Detta är häpnadsväckande uttalanden från regeringens samarbetsparti SD.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet att samråda med Sverigedemokraterna vid tillsättningen av en ny generaldirektör i Migrationsverket?