Fråga 2022/23:385 Minskade utsläpp av förpackningar

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den 30 november 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR.

Kommissionens förslag till förordning är en del av att verkställa den gröna given och ska ge EU:s medlemsstater en handlingsplan framåt mot en cirkulär ekonomi med harmoniserad lagstiftning. Kommissionen föreslår bland annat att förnybara och återvinningsbara pappersförpackningar för engångsbruk inom livsmedels-, hotell-, restaurang- och kafésektorn ska förbjudas senast 2030 till förmån för återanvändbara alternativ. Det kan låta bra, men risken är i stället att utsläppen och matsvinnet ökar.

Det finns studier, bland annat av det danska teknikföretaget Ramboll, som visar att förbudet mot pappersbaserade engångsbehållare kommer att öka CO₂-utsläppen 2,8 gånger och färskvattenförbrukningen 3,4 gånger i Quick Service-restaurangerna. Dessutom beräknas ett införande av PPWR öka plastavfallet med upp till 20–30 procent i Europa. Ökningen beror på att de återanvändbara plastbehållarna i snabbmatsrestauranger bara håller upp till två dussin användningar innan de måste kasseras. Dessutom tillkommer kostnader för investeringar i diskutrustning och självklart de utrymmen och de ekonomiska och miljömässiga kostnader som tillkommer för detta.

Förbudet riskerar också att slå mot en väl fungerande industri som tagit stora steg mot en cirkulär ekonomi genom att utveckla hållbara och återvunna produkter och genom ett fungerande system för återvinning. Inte minst Sverige kommer att drabbas hårt, men även andra länder som ligger i framkant drabbas. Ett alternativ till förbud vore att ställa betydligt tuffare krav på insamling och återvinning av förpackningarna eftersom det inte minst i restaurangbranschen finns mycket övrigt att önska på den fronten.

Den finska regeringen lade nyligen fram sin ståndpunkt med tydlig kritik mot förbudet av pappersbaserade engångsförpackningar och behovet av en mer utvecklad livscykelanalys för att fastställa det bästa miljöresultatet.

När frågan var uppe i miljö- och jordbruksutskottet saknades en ståndpunkt från regeringen i denna del av kommissionens förslag. På mötet delade regeringen Centerpartiets åsikt och sa sig beredd att återkomma. Det vore därför intressant att veta på vilket sätt regeringen tagit till sig av kritiken.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför:

 

Delar statsrådet och regeringen Centerpartiets ståndpunkt att ett rakt förbud mot förnybara och återvinningsbara pappersförpackningar för engångsbruk inom livsmedels-, hotell-, restaurang- och kafésektorn vore olyckligt och kontraproduktivt för klimatet och miljön, och avser statsrådet ta ställning mot kommissionens förslag?