Fråga 2022/23:380 Typgodkännande för SMR-reaktorer

av Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I takt med att energipolitiken läggs om och samtliga fossilfria kraftslag välkomnas i det svenska elsystemet kommer behovet av ny kärnkraft att öka. Detta efter decennier av styvmoderlig behandling och aktiva politiska beslut för att begränsa dess förutsättningar, vilket i förlängningen lett till stängning av reaktorer.

Det är i dag decennier sedan ett nytt kärnkraftverk stod på plats, men inom de två kommande decennierna måste ett flertal byggas. Detta ställer tuffa krav på Strålsäkerhetsmyndigheten, och de lär vara i behov av kompetenshöjning för att klara av utmaningen. Tillståndsprocesserna riskerar att utgöra den största av flaskhalsar vid nybyggnation av kärnkraft. I min dialog med potentiella intressenter lyfter samtliga farhågan att Strålsäkerhetsmyndigheten helt enkelt inte har förutsättningarna för att hantera de framtida ansökningarna om nybyggnation av kärnkraft.

Addera därutöver risken att identiska SMR-reaktorer, Small Modular Reactors, riskerar att behöva godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten separat. Den rimliga ordningen för att klara av det framtida elbehovet vore att identiska reaktorer från samma producent endast behöver godkännas en gång. Naturligtvis krävs granskning och kontroller men ett typgodkännande som talar om att en viss reaktor är godkänd enligt gängse svensk standard är en förutsättning för tidseffektivitet. Annars skulle ett svenskt bolag som köper tre identiska reaktorer från samma leverantör behöva genomgå den långa godkännandeprocessen tre gånger.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att möjliggöra typgodkännande av SMR-reaktorer?