Fråga 2022/23:378 Den statliga utredningen om adoptioner

av Nadja Awad (V)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

År 2018 uppmärksammade SVT Nyheter misstänkta oegentligheter vid adoptioner från Chile under 1970- och 1980-talen. Fattiga mödrar hade enligt SVT förmåtts att lämna ifrån sig sina barn under vad de trodde var en tillfällig period, men i själva verket hade dokument förfalskats och barnen adopterats bort till Sverige.

Sedan skandalen uppmärksammades har omfattningen av den och antalet fall ökat explosionsartat. Just nu utreder myndigheterna i Chile över 600 fall av adoptioner till Sverige. Samtliga adoptioner har förmedlats genom svenska Adoptionscentrum. Som en följd av rapporterna från Chile och många andra länder lämnade Vänsterpartiet förra mandatperioden in ett utskottsinitiativ om en utredning av internationella adoptioner till Sverige. Denna utredning pågår just nu.

Det som uppdagats i Chile är inte bara allvarligt på grund av  det lidande som åsamkats barnen, barnens biologiska föräldrar och adoptivföräldrarna, utan det strider även mot barnkonventionen och barns rätt till sitt ursprung. Misstänkt olagliga adoptioner har inte bara skett till Sverige. Flera länder misstänks för att genom olika organisationer ha tagit emot barn för adoption där det nu finns misstankar om att allt inte gått rätt till. En av de organisationer som pekas ut i härvan i Chile är svenska Adoptionscentrum, som har hanterat adoptioner till Sverige.

Vänsterpartiet tycker därför att det är anmärkningsvärt att en representant från Adoptionscentrum utsetts till expert i utredningen av de internationella adoptionerna. Samtidigt är ingen representant för de adopterade med i gruppen av experter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att ändra den tidigare regeringens val av experter i adoptionsutredningen?