Fråga 2022/23:373 Ett nationellt register för donation av spermier

av Katarina Luhr (MP)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Dagens Nyheter har avslöjat att den sexfamiljsregel som finns i Sverige inte följs. Regeln säger att en donator får ge upphov till barn i max sex familjer; detta för att minska risken att genetiska halvsyskon ska råka träffas och bilda familj. Det är dock oklart för många att spermier kan säljas vidare till kliniker i andra länder och där ge upphov till fler halvsyskon. Så länge detta är tillåtet är information till föräldrar om detta av stor vikt. Till skillnad från bland annat Norge så saknar Sverige även ett nationellt donationsregister, och klinikerna har i stället egna register. Att det saknas ett nationellt register försvårar möjligheten att ha kontroll och att säkerställa att regeln följs. Socialstyrelsen har påtalat behovet till regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra att sexfamiljsregeln kan följas?