Fråga 2022/23:366 Tidsbegränsade vapenlicenser

av Adam Marttinen (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Sverigedemokraterna har tillsammans med en riksdagsmajoritet under flertalet år riktat tillkännagivanden till regeringen om att slopa de tidsbegränsade vapenlicenser som i dag omfattar automatvapen och enhandsvapen. Senast ett sådant tillkännagivande riktades till regeringen var den 5 maj genom beslut i Sveriges riksdag. Mot detta beslut reserverade sig S, V, L och MP.

Efter valet 2022 är reservanterna mot ett slopande av de så kallade femårslicenserna fortfarande i minoritet i Sveriges riksdag.

Denna fråga har sannolikt enskilt föranlett flest antal tillkännagivanden under tidigare mandatperioder där inte minst Moderaterna varit en aktiv röst för ett avskaffande av tidsbegränsade vapenlicenser. Det är nu väldigt många som berörs av dessa licenser som undrar hur en moderatledd regering med stöd i Sveriges riksdag för ett avskaffande av dessa licenser hanterar denna fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:


Har ministern för avsikt att utforma utredningsdirektiv i syfte att avskaffa dessa tidsbegränsade vapenlicenser, och om så är fallet, när bedömer ministern att ett sådant beslut kan bli verklighet?