Fråga 2022/23:363 Miljömålrådets åtgärdsförslag

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringen har den 25 oktober 2022 skickat den del av Miljömålrådets årsrapport som innehåller förslag till regeringen på remiss med sista svarsdatum den 26 januari 2022. Remissvaren bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:


Tänker statsrådet verka för att regeringen beslutar om åtgärder baserat på Miljömålrådets åtgärdsförslag under 2023?