Fråga 2022/23:361 Inrättade av en oberoende kontrollfunktion

av Katja Nyberg (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Läget inom svensk polis är akut. Passkaos, upploppshaveri, dåliga utredningsresultat, eskalerande gängkriminalitet och vänskapskorruption. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Trots ökade resurser förmår inte Polismyndigheten att klara sitt uppdrag vid skarpt läge. Polismyndighetens metodik, med bäring på att redovisa utfall av verksamheten med skönmålningar och undanhållande av uppgifter, har försvårat den politiska styrningen.

Utvecklingen måste vändas omedelbart. En logisk åtgärd vore att byta ut den nuvarande polisledningen som uppenbart misslyckats. Tyvärr delar inte regeringen denna uppfattning. 

Ett annat steg i rätt riktning vore att inrätta en oberoende kontrollfunktion som får mandat att identifiera problemområden, strukturella hinder och förändringsbehov samt se till att sådana förhållanden redovisas upp till högsta politiska nivå. För att fatta kloka politiska beslut krävs beslutsunderlag där obekväma fakta inte undanhålls.

En sådan funktion skulle även skicka tydliga signaler både externt och internt, uppmuntra chefer och medarbetare att synliggöra utmaningar och öppna upp för ett kulturskifte inom svensk polis. Det handlar om en kultur som i dag kännetecknas av att skyla över i stället för att ta itu med problem.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Är en oberoende kontrollfunktion något som regeringen skulle kunna tänka sig att införa för att snabbt få till en förbättring av svensk polis?