Fråga 2022/23:360 Taiwans deltagande i WHA

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 21–30 maj håller WHO:s församling, World Health Assembly (WHA), sitt 76:e möte. Ett land som har mycket kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till omvärlden på hälsoområdet är Taiwan.

Inför WHO:s nyligen avslutade styrelsemöte ställde jag en fråga (2022/23:260) till utrikesministern om han i samband med detta ville verka för att ett uttalande om Taiwans deltagande i WHO skulle göras. Detta ska ses mot bakgrund av att Frankrike, som är medlem i WHO:s styrelse, förra året uttryckte att ingen borde lämnas utanför det globala hälsonätverket. Även om Frankrike inte specifikt namngav Taiwan i uttalandet bekräftade de franska tjänstemännen senare att de verkligen indirekt talade om Taiwan.

Utrikesministern besvarade frågan på detta sätt: ”Regeringen stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete. Sverige är exempelvis ett av flera länder som har uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingen.” Han skrev vidare i sitt svar: ”Vad gäller uttalanden vid WHO:s styrelsemöte turas de av EU:s medlemsländer som sitter i styrelsen om att framföra anföranden å de tjugosju medlemsländernas vägnar, beroende på vilket medlemsland som sitter i styrelsen. Sverige ställde sig bakom det uttalande Frankrike gjorde å EU-medlemsländernas vägnar vid öppnandet av förra årets styrelsemöte, liksom vid årets, där EU särskilt betonade vikten av att ingen region i världen lämnas utanför det globala hälsoarbetet.”

Det var givetvis ett välkommet svar från utrikesministern. Men när nu WHA, som är WHO:s beslutande organ, ska sammanträda i slutet av maj och Sverige självt deltar finns möjlighet för Sverige att göra ett uttalande om vikten av Taiwans deltagande.

Jag vill därför ställa följande fråga till utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att verka för att Sverige under WHA:s 76:e möte gör ett uttalande om vikten av att Taiwan inkluderas och framgent får delta i Världshälsoorganisationens arbete och möten?