Fråga 2022/23:359 Utbyggnad av bredband

av Malin Larsson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i sin avrapportering gällande Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar rekommenderat att den befintliga modellen för bredbandsstöd ska användas för fördelning av de 3 miljarder kronor som tillförs från EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Områden med särskilda utmaningar bör definieras och hänsyn till långa avstånd bör tas för att modellen ska vara förenlig med CAP:s syfte.

Jag vill därför fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

Avser ministern att genomföra förslaget enligt rekommendationen från PTS eller tänker ministern agera för att PTS ska komma med ett nytt förslag?