Fråga 2022/23:355 Elektrifieringsstrategin

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Den socialdemokratiska regeringen gjorde ett gediget arbete med att ta fram en elektrifieringsstrategi i en bred dialog med industri, energibransch, regionala företrädare och många andra. I samarbete med berörda myndigheter identifierades hinder för elektrifieringen och ett stort antal åtgärder som behöver genomföras för att förbättra förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven.

I denna strategi fanns 67 förslag inom 12 olika nyckelområden för att vi ska klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle och klara våra klimatmål. En del av förlagen påbörjades, och flera uppdrag gavs.

Om jag i dag går in på regeringens hemsida ser jag att strategin inte längre finns. Även om jag är medveten om att det är svårt att fortsätta med en annan regerings arbete känns det konstigt att strategin inte finns längre. De som var med i arbetet med framtagandet undrar också vart det arbetet har tagit vägen. Regeringen avsatte också pengar i budget för att göra det möjligt att arbeta med förslagen. 

Därför vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur arbetar ministern och regeringen med elektrifieringsstrategins förslag?