Fråga 2022/23:353 Konsekvens av planerat stationsläge i Linköping

av Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I den nationella planen för infrastruktur från juni 2022 finns Tjust- och Stångådalsbanorna  i Kalmar län med i en satsning på omfattande underhållsåtgärder under planperioden. 

Trafikverket fick också i planen i uppdrag att utreda en eventuell delelektrifiering av banorna samt att utreda bland annat Tjust- och Stångådalsbanornas funktion för regional utveckling. 

Nu har Region Kalmar, i möte med Trafikverket, fått veta att Tjust- och Stångådalsbanornas tåg inte kommer att kunna angöra det nya planerade stationsläget i Linköping utan att passagerare i stället ska bussas den sista biten in till centrum. De kommer alltså att behöva byta transportslag. 

Redan i dag väljer många från Kalmar län att ta bilen, då tåget tar för lång tid eller har för många inställda avgångar, bland annat på grund av bristfälliga tågspår. Ovan nämnda förändring riskerar att medföra att ännu fler väljer bort tåget, något som framför allt är riktigt dåligt för den nödvändiga klimatomställning vi alla måste vara en del av. 

Regionen har prioriterat att köpa in nya tåg för att man ser vikten av en regionförstoring främst mot Linköping. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att tågen från Kalmar län ska kunna köra ända fram till det planerade nya stationsläget i Linköping och stambanan på ett acceptabelt sätt?