Fråga 2022/23:352 Småskaliga livsmedelsproducenter

av Sofia Skönnbrink (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vi lever i en orolig tid med krig i vårt närområde. Sällan har de viktiga frågorna gällande beredskap och försörjningsgrad av livsmedel och vatten varit så aktuella som nu.

Landsbygdsminister Peter Kullgren har sedan dagen han tillträdde lyft vikten av en uppdatering av Sveriges livsmedelsstrategi för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Regeringens ambition är att den så kallade livsmedelsstrategin 2.0 ska skapa förutsättning för aktörer i livsmedelskedjan att stärka sin konkurrenskraft, bidra till ökad hållbarhet, främja svenskproducerade varor, öka den totala livsmedelsproduktionen och minska vår sårbarhet vid eventuell kris.

Samtidigt höjs röster från flera branschorganisationer om att Livsmedelsverkets nya tillsynsmodell kommer att drabba småskaliga producenter genom skenande kostnader för livsmedelskontroll. Ur ett beredskaps- och försörjningsperspektiv är det här allvarligt eftersom det kommer att bli dyrare för de producenter som vi behöver se mer av för att minska vår sårbarhet.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att minska konsekvenserna för de småskaliga producenterna?