Fråga 2022/23:349 Terrorstämpling av Wagnergruppen

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Wagnergruppen är ett privatägt företag som ryska staten använder sig av för militära operationer som den politiska ledningen själv inte vill stå för. Gruppen är dock nära lierad med den ryska staten och har sin bas på en GRU-bas i Krasnodar. 

Mängder av krigsbrott och förbrytelser mot internationell lag är ett faktum där soldater från gruppen varit operativa. Exempel på länder där man anlitats är Sudan, Centralafrikanska republiken, Mali, Libyen och Syrien. Mest uppmärksammat just nu är deltagandet i det ryska kriget mot Ukraina där man bland annat deltar med fångar som släppts ur fängelse mot att de kontrakteras som legosoldater.

I USA har Wagnergruppen listats som ”transnational criminal organization”. En process pågår för att lista den som ”foreign terrorist organization”. I Ukraina har ett liknande beslut tagits. Frågan om att markera Wagnergruppen som terroristorganisation har även diskuterats inom EU. Detta är en viktig fråga som Sverige bör driva under ordförandeskapet i EU.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är: 

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att driva frågan om att inom ramen för EU markera Wagnergruppen som en terroristorganisation?