Fråga 2022/23:346 Arbetsmiljön för poliser

av Jim Svensk Larm (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Att ha en trygg och säker arbetsmiljö är oerhört viktigt för att göra yrket mer attraktivt, men det är också en viktig fråga eftersom ingen ska riskera att skada sig och i värsta fall dö till följd av sitt arbete.

I det senaste numret av Polistidningen kan vi läsa om en polis i Ljusne som blivit överfallen av en gripen person som sitter i baksätet av polisbilen. I samma artikel kan vi också läsa hur en annan polis ungefär en vecka senare bara någon mil därifrån i Bollnäs får uppsöka sjukhus efter att ha blivit slagen och biten av en person som skulle omhändertas.

Att polisen har en extra utsatt fysisk arbetsmiljö är något som behöver tas på allvar. För poliser som arbetar på landsbygden med långa transportsträckor är arbetsmiljön extra utsatt i de bilar som saknar skydd för att separera polisen från personer i baksätet, något som också lyfts av huvudskyddsombudet för polisen i Gävleborg.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra arbetsmiljön för polisen?