Fråga 2022/23:342 Omställning av transportsektorn

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Utsläppen från transportsektorn ska enligt de klimatpolitiska målen minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Viktigt för att detta är att fordonsflottan ställer om till fossilfria alternativ så snart som möjligt.

För att uppnå målet har den förra regeringen gjort flera saker, bland annat infört bonus malus-systemet, som stimulerat efterfrågan på klimatvänliga fordon så framgångsrikt att mer än varannan nyförsåld bil 2021 var laddbar.

Regeringen aviserade den 7 november 2022 att bonusen skulle avskaffas redan dagen efter. Regeringen tillstod då att åtgärden skulle komma att öka utsläppen men att det är viktigt att prioritera annat.

Ska omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle bli framgångsrik måste den ske på ett rättvist sätt. Att lägga ansvaret i knät på den enskilde kan inte vara vägen framåt. Förutom att det gör många människor upprörda kommer hushållen utifrån ekonomisk bärkraft också att ha väldigt olika förutsättningar att vara med i en omställning som sker på ett dylikt sätt. Det skulle vara orättvist. Industrin ställer om på ett sätt som har brett folkligt stöd eftersom det genererar arbetstillfällen, ny teknik och tillväxt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att göra för att se till att transportsektorns omställning sker på ett rättvist sätt och med bred folklig förankring?