Fråga 2022/23:335 De stora skillnaderna i tillgång till tandläkare i Sverige

av Karin Sundin (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Inget visar väl så tydligt på välfärdssystemens betydelse för hälsan i befolkningen som tänderna hos dem vi möter.

Tandhälsan i Sverige förbättrades kraftigt genom utbyggnaden av folktandvården under 1940- och 1950-talen. Mer personal, fler klinker och samhällsinformation om vikten av tandborstning och fluoranvändning har lett till minskad tandvärk och färre illasittande tandproteser.

Det finns i dag fler behandlare i den svenska tandvården än någonsin tidigare. Men Socialstyrelsens nationella planeringsstöd för 2022, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård visar på en tydlig brist på tandläkare och på stora geografiska skillnader. Flest tandläkare finns i storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland, medan tillgången till tandläkare är väsentligt mycket lägre i andra regioner, inte minst i norra Sverige. Variationerna är också stora inom regionerna.

Denna dag, den 10 februari 2023, finns rubriken ”Tandläkarbristen blir bara värre” på förstasidan av Gotlands Tidningar. 6 000 gotlänningar saknar i dag en fast tandläkarkontakt sedan flera av öns privattandläkare har slutat. Det gör att trycket har ökat på folktandvården och på folktandvårdens akutverksamhet, som nu måste prioritera hårdare. Nyligen rapporterade P4 Gotland om att patienter med en lossnad fyllning, en lossnad krona eller en avbiten tand inte kan räkna med att få en akuttid hos tandläkaren.

Larmrapporter om brist på tandläkare och svårigheter att få en tid för undersökning och behandling är numera regelbundet återkommande ifrån olika delar och stora delar av landet. Av allt att döma växer just nu både oron för den egna tandhälsan och uppgivenheten hos den svenska befolkningen.

Min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson är: 

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att göra för att säkerställa en god tandhälsa och därmed en god tillgång till tandläkare i hela landet?