Fråga 2022/23:334 En mer jämställd föräldraledighet

av Isabell Mixter (V)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

TCO har nyligen släppt en rapport som visar på att uttagandet av föräldraledighet är mer ojämställt än vad Försäkringskassans statistik visar på. I rapporten har TCO kombinerat Försäkringskassans skattningar om obetald föräldraledighet med myndighetens statistik över uttagna föräldrapenningdagar.

Rapporten jämför uttag av föräldraledighet mellan kvinnor och män med barn födda 2019, under barnets två första år. Kvinnorna tog i genomsnitt ut 8,6 månader och männen 2,4 månader betald föräldraledighet.

När den obetalda föräldraledigheten räknas in blir skillnaden mellan hur mycket ledighet kvinnor och män tog ut ännu större. Kvinnornas obetalda föräldraledighet uppgick till 4,2 månader och männens till 1 månad.

Sammantaget var kvinnor med barn födda 2019 i genomsnitt borta från arbetet 12,7 månader med och utan föräldrapenning under barnets första två år. Papporna till samma barn var i snitt föräldralediga 3,4 månader med och utan föräldrapenning. Det handlar om stora skillnader som påverkar kvinnors inkomster, arbetssituation, karriär, pension och arbetsfördelningen i hemmet.

Rapporten visar på en del av problemet med ojämställt uttag av föräldraledighet som sällan diskuteras i debatten och osynliggörs om vi endast fokuserar på den betalda föräldraledigheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att uttagandet av den betalda såväl som den obetalda föräldraledigheten ska bli mer jämställt?