Fråga 2022/23:331 Tillgängliga geodata

av Alireza Akhondi (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Riksdagen beslutade i februari 2021, på förslag av utskottet, om ett tillkännagivande om att regeringen bör möjliggöra att ytterligare geodata från bland annat Lantmäteriet blir tillgängliga i största möjliga mån för både myndigheter och allmänheten. Enligt tillkännagivandet bör regeringen också så snart som möjligt återkomma med förslag på lämpliga finansieringslösningar. Också därefter har statsrådets eget parti fortsatt driva frågan i riksdagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att uppnå syftet som beskrivs i ovan nämnda tillkännagivande?