Fråga 2022/23:328 Bekämpning av främmande invasiva arter

av Marianne Fundahn (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I regeringens budget för 2023 försvann hela posten på 55 miljoner för bekämpning av främmande invasiva arter i hela landet. Detta innebär att länsstyrelsen inte kan göra insatser för att mota utbredningen av främmande invasiva arter. Naturvårdsverket klassar främmande invasiva arter som ”ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt”. Under två år har landets länsstyrelser haft ett särskilt anslag för att bekämpa problemen med arterna. Man har massor av projekt på gång, och en del har kommit långt, till exempel med bekämpning av den svårbekämpade parksliden. Om man nu inte kan fortsätta kommer den att sprida sig igen. Professionell bekämpning i naturreservat hindrar spridningen till privata trädgårdar, där fastighetsägare inte har samma möjligheter. Att agera snabbt innebär att det blir mycket billigare; senare insatser kan kosta miljontals kronor och ge sämre resultat. Fortsätter inte arbetet riskerar vi att förlora biologisk mångfald och riskerar att arter som skadar jord- och skogsbruk eller människor och djur får fäste.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är: 

 

Varför tog regeringen bort pengarna för bekämpning av främmande invasiva arter?