Fråga 2022/23:327 Barnperspektivet vid asylprövningar

av Ida Karkiainen (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

I Norrbotten har vi kunnat ta del av skildringen av en tolvårig flicka som tillsammans med sin mamma fått ett utvisningsbeslut till Pakistan. Mamman var 14 år när en manlig släkting köpte ett falskt personbevis där hon uppgavs vara fyra år äldre. På så vis skulle han kunna gifta sig med henne. När hon senare väntade barn flydde hon från Pakistan. Barnet föddes i Sverige och har levt hela sitt liv i Gällivare. Mamman och barnet har en djup förankring i lokalsamhället och har i och med utvisningsbeslutet fått en stor uppslutning av Gällivarebor som protesterat mot att de ska utvisas.

Barnkonventionen är en av flera lagar som Migrationsverket måste rätta sig efter. Migrationsverket själva skriver att barnets bästa ska väga tungt när de prövar om ett barn har rätt att få uppehållstillstånd.

Att få ett utvisningsbeslut när man är tolv år och har vuxit upp hela sitt liv i Sverige ter sig inhumant. 

Väl införstådd med att barnkonventionen inte i sig ger rätt till uppehållstillstånd vill jag ändå fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard följande:

 

Avser statsrådet att jobba för att barns egna rättigheter och asylskäl ska stärkas i prövningarna, och tänker statsrådet ta några initiativ för att barn inte ska riskera att fara illa vid sådana förfaranden?