Fråga 2022/23:326 UWC Røde Kors Nordisk

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

UWC Røde Kors Nordisk är ett så kallat United World College i Fjaler i Norge. Skolan etablerades 1995 som ett gemensamt nordiskt projekt i syfte att föra samman ungdomar från hela världen.

Skolan har sedan starten fått huvuddelen av sina intäkter genom statliga bidrag från Norge, Sverige, Danmark, Grönland, Finland, Island, Åland och Färöarna. Skolan utgör därmed ett bra exempel på nordisk samverkan i praktiken.

Den svenska regeringen har årligen betalat ut medel om 7 miljoner kronor till UWC Røde Kors Nordisk genom regleringsbrevet till Sida. Det senaste regeringsbrevet saknar sådana skrivningar. Eftersom skolan bygger på bidrag från alla nordiska länder får detta naturligtvis konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Forssell:

 

Avser regeringen att fortsatt ge ekonomiskt stöd till UWC Røde Kors Nordisk i någon form?