Fråga 2022/23:324 Långa handläggningstider för ansökningar om stöd från Leader

av Malin Larsson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Leader ger en fantastisk möjlighet att utveckla sin bygd genom att den som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla sin bygd utifrån lokala förutsättningar.

Tyvärr hindras denna möjlighet till landsbygdsutveckling som Leader är av både långa och krångliga vägar, framför allt av Jordbruksverkets oskäligt långa handläggningstider, innan ansökan godkänns. Pengarna som är avsatta för dessa projekt måste komma ut snabbare för att kunna göra nytta. Det är 33 procent av pengarna som kommer från lokala partner, oftast kommuner och regioner, och resterande 67 procent kommer från EU eller staten.

Utifrån detta vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Hur avser ministern att agera så att systemet förenklas och stöden från Leader utbetalas i tid?