Fråga 2022/23:321 Återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2

av Adnan Dibrani (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Enligt Tidöavtalet ska en återstart ske av den planerbara elproduktionen i södra Sverige. Krav framställdes i valrörelsen från de högerkonservativa partierna på att en utredning snabbt skulle tillsättas för att utreda vilka åtgärder som krävs för en återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2. Än så länge har det inte vidtagits några större åtgärder för att öka elproduktionen i södra Sverige.

Enligt uppgift kommer det att bli mycket svårt att återstarta reaktorerna, då de har en begränsad livslängd och då det har påbörjats en nedmontering av kärnkraftsanläggningarna.

Allt fler efterfrågar nu svar från regeringen om vilka åtgärder som den avser att vidta för att möta de akuta behov som finns i elprisområde 1 och 2. Förväntningarna är stora efter de vallöften som lämnades under valrörelsen om snabba insatser för att komma till rätta med elbristen.

Jag vill därför ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

När avser ministern och regeringen att presentera förslag som innebär att en återstart av Ringhals 1 och Ringhals 2 kan ske?