Fråga 2022/23:320 Dagersättningen för asylsökande

av Frida Tånghag (V)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Dagersättningen för asylsökande har inte höjts sedan 1994. Redan då låg den under nivån för försörjningsstöd. Flyktingarna från Ukraina får samma dagersättning. Vuxna ensamstående får 71 kronor per dag, om de inte bor på en anläggning där måltider ingår. En vuxen som delar hushåll med någon annan vuxen får 61 kronor per dag. För barn betalas mellan 37 och 50 kronor per dag, beroende på ålder. En ensamstående vuxen som bor på en anläggning där måltider ingår får 24 kronor per dag.

Sverige betalar som mest ut 2 100 kronor i månaden till en ensamstående vuxen. Därmed är dagersättningen lägre än i exempelvis Tyskland, Österrike, Spanien, Danmark, Finland och Norge. Dagersättningen för ensamstående uppgår i Österrike och Tyskland till cirka 3 600 kronor per månad, cirka 3 334 kronor per månad i Finland och 3 685 kronor per månad i Danmark. En ensamstående boende i ett anläggningsboende där mat ingår får omkring 720 kronor per månad i Sverige och omkring 1 397 kronor per månad i Tyskland.

Den undermåliga materiella standard som präglar tiden som asylsökande beskrivs i bland annat Delmis rapport (2018:8) Asylsökandes möte med Sverige som den främsta orsaken till bristande hälsotillstånd hos asylsökande. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik varnade i Ekots lördagsintervju den 26 mar 2022 för att den låga ersättningen leder till ökad social utsatthet. Precis som Stockholmspolisen, SKR och en rad människorättsorganisationer menar generaldirektören att denna utsatthet ökar risken för trafficking, annat sexuellt utnyttjande och annan exploatering.

I Ekots lördagsintervju den 4 februari 2023 beskrev statsrådet dagersättningen som svår att leva på och instämde i bilden av att den leder till ökad utsatthet. Något tydligt besked om huruvida det finns några planer på att höja den fick vi dock inte.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet och regeringen att höja dagersättningen för asylsökande, och i så fall när?