Fråga 2022/23:319 Tvingande digitala verktyg i skolan

av Josef Fransson (SD)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Det har rapporterats om en skola i Visby som önskade vänta med paddor och datorer för att låta de mindre barnen lära sig att använda papper och penna på ett adekvat sätt innan de digitala hjälpmedlen fördes in i undervisningen. För detta gav Skolinspektionen skolan bakläxa och tvingar därmed skolan till undervisning som man anser sämre för barnen.

Att elever i dag är betydligt sämre än tidigare generationer vad gäller att skriva för hand torde för övrigt ha ett solitt stöd i vetenskapen. Skolinspektionen borde snarast uppmuntra till handskrift än det motsatta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att uppmuntra handskrift i grundskolan?