Fråga 2022/23:317 Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

av Caroline Helmersson Olsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Viadidakt Katrineholm/Vingåker har en väldigt bra kursverksamhet på komvux som särskild utbildning för vuxna, eller lärvux som de kallar det. Just nu pågår en kurs som heter Klivet ut i arbetslivet. Studenterna läser två dagar i veckan och är på praktik tre dagar, så utbildningen ges på heltid.

Några av studenterna läser med stöd av förordningen (2007:1345) om statsbidrag för personer med funktionsnedsättning, och de såg fram emot en höjning av sitt bidrag då SPSM höjt timersättningen utifrån aktuellt prisbasbelopp utifrån sina föreskrifter (SKOLFS 2009:36).

Dock har det visat sig att det inte blir någon höjning då maxbeloppet i 6 § i nämnda förordning slår fast att maxbeloppet fortsatt ligger kvar på 9 700 kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Kommer ministern att verka för att ändra i förordningen så att även dessa studenter får stöd för ökade kostnader samt motivation för att läsa på heltid?