Fråga 2022/23:314 Åtgärder gällande E65:an

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Under tisdagen den 10 januari blev en kvinna påkörd på Dragongatan i Ystad, och hon avled sedermera av sina skador. Vägen som hon passerade är en del av det godsstråk som går från Ystad hamn till E65:an vidare mot Malmö. Trots idoga försök att få till en bättre väg genom Ystad har frågan om dess utbyggnad dragits i långbänk.

Den grundläggande problematiken är att Trafikverket inte fullt ut beaktat att godsstråket E65:an bör anses gå hela vägen till Ystad hamn. Varje dag trafikeras vägen av åtskilliga godstransporter från hamnen, av boende i Ystad och på Österlen samt av alla de passagerare som dagligen ska ta sig till och från Bornholm.

Ystad hamn har 6 avgångar dagligen till Polen samt 4–10 dagliga avgångar till Bornholm.

Dragongatan, med 30 och 50 kilometer i timmen och Dag Hammarskjölds väg, med 70 kilometer i timmen, genom Ystad är en flaskhals i gods- och resenärsflödet som måste åtgärdas och prioriteras.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka konkreta åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att bygga ut E65:an hela vägen ned till Ystad hamn för att säkra godsflödena från Ystad hamn till övriga Sverige samt öka säkerheten för invånarna i Ystad?