Fråga 2022/23:313 Svårigheter att få lån till bostäder på landsbygden

av Anna-Belle Strömberg (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Intresset för att flytta till landsbygden har ökat i Sverige. Den gröna industrin och gröna näringar, digitaliseringen, möjligheten att kunna arbeta hemifrån och närheten till naturen lockar allt fler till att vilja bygga och bo på landsbygden. Ofta lyfts svårigheter med att få banklån för byggande. Bankerna vill inte bevilja lån eftersom produktionskostnaderna blir högre än marknadsvärdet; lånet blir därmed en risk för banken.

Kommun- och regionföreträdare i Norrlandslänen har under en längre tid lyft problemet. Boverket har presenterat ett förslag med statliga topplån för byggande av egna hem. Tanken med förslaget är att staten, kommunen och låntagaren ska dela på kreditrisken. Det ska vidare finnas återbetalningsförmåga hos låntagare, och en förutsättning är att en kommersiell bank ska lämna bottenlån. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att öka möjligheterna för bostadsbyggande på Sveriges landsbygder?