Fråga 2022/23:307 Kartläggning av brottsofferföreningar

av Sanna Backeskog (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Brottsofferfrågan och politik för brottsoffers rättigheter har hamnat i skymundan i debatten sedan Tidöpartierna intog Regeringskansliet.

Runt om i landet finns brottsofferjourer och kvinnojourer som varje dag möter brottsoffer och som på ideell basis gör livsavgörande samhällsinsatser. Att de nu kan känna en viss undran när regeringen i sitt regleringsbrev kräver en kartläggning av jourernas verksamhet och stöd till brottsoffer är uppenbart.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

I vilket syfte har ministern har beställt en sådan kartläggning?