Fråga 2022/23:306 Stridsfordon CV90

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Det militära stödet till Ukraina är nödvändigt och riktigt. Men det får också konsekvenser för Försvarsmakten som måste hanteras. I regeringens extra ändringsbudget 2023 markeras att det militära materiel som nu skänks till Ukraina ska återanskaffas skyndsam. Med andra ord gäller det även de 50 stridsfordon CV90 som nu ska levereras till Ukraina.

Försvarsbeslutet 2020 säger att både stridsvagn 122 och stridsfordon 90 successivt behöver ersättas och att denna process bör inledas under perioden 2021–2025. När det gäller de 50 CV90 som nu levereras till Ukraina så påverkas Sveriges militära förmåga tydligt, och arbetet med att ersätta detta system påbörjas från en lägre nivå. 

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av den uppkomna situationen?