Fråga 2022/23:301 Kraven om ren luft

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den 26 januari meddelade EU-kommissionen att 14 EU-länder, däribland Sverige, inte når upp till kraven om ren luft. Nu tar kommissionen första steget för att få länderna att sluta bryta mot den EU-lagstiftning som syftar till att förlänga EU-medborgarnas liv.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av kommissionens överträdelseärende?