Fråga 2022/23:296 Förbud mot produktion och import av PMSG

av Sofia Skönnbrink (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Det är nog få som har hört talas om Islands blodgårdar och det ”röda guldet”. För om fler människor visste om vad som försiggår på den idylliska ön i väst hade det nog funnits en tydligare opinion för att avskaffa den kontroversiella verksamheten.

Det ”röda guldet” är en benämning för dräktiga häststons blod som i början av dräktigheten innehåller hormonet PMSG (pregnant mare serum gonadotropin), som används för att effektivisera köttindustrin. Hormonpreparat i form av PMSG används systematiskt vid djuruppfödning, framför allt för att öka grisars fruktbarhet. Det påskyndar köttproduktionen och effektiviserar arbetsprocesserna för djurhållare genom att gyltorna blir könsmogna snabbare och suggorna synkroniserar sina fertilitetscyklar, vilket leder till att de brunstar samtidigt och föder sina kultingar i samma smala tidsspann. Försäljningen av stoblod var i decennier en bisyssla på många isländska gårdar men har på senare år blivit den huvudsakliga verksamheten på grund av sin stora lönsamhet.

Efter ett flertal djurskyddsskandaler kopplat till produktionen av PMSG i Sydamerika har läkemedelsindustrin vänt blickarna mot andra produktionsländer, däribland Island. Island är nu största producent till Europa. Ur ett etiskt perspektiv är det många som vill förbjuda verksamheten. Det internationella islandshästförbundet Feif har gjort ett upprop på sin hemsida där de ställer sig bakom ett förbud mot så kallade blodgårdar.

De dräktiga och digivande stona tappas på fem liter blod en gång i veckan i åtta till tio veckor. Enligt internationella rekommendationer är mängden blod som de tappas på alldeles för stor, och det är inte ovanligt att ingreppet leder till blodbrist med efterföljande komplikationer. Eftersom stona inte heller är vana att hanteras innebär det också mycket stress för djuren och en överhängande risk för skador.

Efter tappning torkas och pulvriseras blodet innan det säljs till den veterinärmedicinska industrin.

I Sverige används inte längre PMSG. Redan 2006 fasades preparatet ut, och i stället försöker svenska djurhållare uppnå god fruktbarhet hos grisar genom skötselåtgärder och att dela upp suggorna i grupper baserat på reproduktionsstadium. Nu är det dags att resten av EU följer efter.

Den 20 oktober 2021 beslutade en bred majoritet i EU-parlamentet att förbjuda inhemsk produktion samt import av PMSG på grund av de hälso- och välfärdsproblem som det innebär för de ston som utsätts för behandlingen. Det senaste året har EU-kommissionen tittat på att förbjuda import av stoblod från Island, men ännu har ingenting hänt.

Den 1 januari i år tog Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd, vilket ger oss en gyllene möjlighet att bevaka och belysa frågan på det sätt som behövs för att få till ett förbud.

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren är därför:

Ställer sig ministern och regeringen bakom EU-parlamentets beslut att inhemsk produktion samt import av PMSG ska förbjudas och om så är fallet, på vilket sätt avser ministern och regeringen att arbeta för att ett sådant förbud ska bli verklighet?