Fråga 2022/23:295 Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

av Aida Birinxhiku (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den havsbaserade vindkraften kan ge kraftigt ökad energiproduktion i södra Sverige och är viktig för att trygga energiförsörjningen såväl som för att nå klimatmålen. Havsbaserad vindkraft bidrar till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. 

Regeringen har flera stora beslut som rör tillstånd för havsbaserad vindkraft på sitt bord. Tillsammans motsvarar den el som dessa vindkraftsprojekt skulle kunna leverera ungefär 40 procent av Sveriges elanvändning, det vill säga den el som Sverige i dag får från kärnkraften. Fler ansökningar är sannolikt att vänta kommande år.
 
En stabil energiförsörjning med rimliga priser förutsätter en utbyggnad av samtliga kraftslag. Det är viktigt att se potentialen i alla kraftslag – från kärnkraft till vindkraft. Därför är det beklagligt att företrädare från Sverigedemokraterna, det största partiet i regeringsunderlaget, förefaller använda energidebatten för att bedriva politiskt kulturkrig mot vindkraften. Det så kallade kulturkriget äventyrar inte bara ny elproduktion utan även tiotusentals nya jobb.
 
Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför följande:

 
Avser statsrådet att samordna tillståndsärenden om byggande och kabelnedläggning med Sverigedemokraterna i Regeringskansliet?