Fråga 2022/23:290 Blockaden mot Nagorno-Karabach

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Situationen i Nagorno-Karabach är mycket oroande. Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien var länge fryst. Under 2020 eskalerade det hela i ett kortvarigt men intensivt krig, vilket ledde till tusentals dödsoffer. Även Turkiet var inblandat och eldade på konflikten för den azerbajdzjanska sidan. Vapenvilan kan beskrivas som mycket skör, och överträdelser har begåtts även efter fredsförhandlingarna. Under förra året rapporterades fler än 200 dödsoffer.

Sedan den 12 december förra året blockerar en grupp azerbajdzjanska demonstranter Latjinpasset uppe i bergen. Därmed är den enda större vägen mellan Armenien och Nagorno-Karabach stängd. Enligt Azerbajdzjan handlar det om miljöaktivister som på egen hand blockerar vägen i protest mot gruvdrift i området. Armenien menar att det är uppenbart att Azerbajdzjan har iscensatt demonstrationen för att skapa en humanitär kris. Uppemot 150 000 personer bor i området, och det råder redan brist på vissa livsmedel och mediciner. I samband med blockaden stängde också Azerbajdzjan gasledningarna till regionen.

Fredsförhandlingarna 2020 gav Ryssland ansvar att bevaka freden i området och se till att Latjinpasset skulle hållas öppet. Men den ryska fredsbevarande styrkan menar att den saknar mandat för att ingripa.

Varken Sverige eller Vänsterpartiet stöder någon enskild part i konflikten utan vill se en fredlig och demokratisk utveckling i området. Här kan konstateras att den demokratiska utvecklingen de senaste åren gått framåt i Armenien medan regimens förtryck har hårdnat i Azerbajdzjan. Båda sidor måste följa internationell humanitär lag och sluta utsätta civila för krigshandlingar. Azerbajdzjan måste agera för att häva blockaden och undvika en humanitär kris. Sverige har en särskild möjlighet att genom vårt ordförandeskap i EU spela en viktig roll för att vägen ska öppnas.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern och regeringen att fördöma den azerbajdzjanska de facto-blockaden av Nagorno-Karabach?